Caramelul sau E 150 a, b, c, d. Prezent în cola, pepsi, bere..

Caramelul este un colorant natural care se obține prin încălzirea zahărului, glucozei solide, siropului de glucoză la 200 grade Celsius (cu sau fără adaos de promotor de caramelizare) în care caz se obţine o masă de culoare galben-oranj până la brun, vitroasă, higroscopică, care se solubilizează într-o cantitate redusă de apă, obţinându-se un lichid siropos, de concentraţie […]

Analize fizico-chimice la receptia calitativă a laptelui

Receptia calitativa a laptelui este prima etapa a procesului tehnologic de prelucrare a laptelui în vederea fabricarii laptelui de consum sau a produselor lactate. Receptia calitativa a laptelui consta în: analiza senzoriala a laptelui (controlul organoleptic); analize fizico-chimice; examen bacteriologic. În functie de rezultatele acestor analize se face sortarea laptelui stabilindu-se destinatia pentru prelucrarea ca lapte […]

E 133 Albastru Brillant FCF. În ce produse întâlnim aditivul E 133?

E 133 Albastru Brillant FCF este un colorant albastru de sinteză. Se mai găsește și sub denumirea de CI Food Blue, FD et C Blue, Brillant FCF. Cum se obține aditivul E 133? În sinteza acestui aditiv se utilizează ca materie primă meta-nitrobenzaldehidă, care printr-o reacție de condensare cu dietilanilină formează o leucobază incoloră. Printr-o […]

Determinarea azotaților din carne și produsele din carne

Sub influenţa agenţilor reducători din carne, nitraţii (ionii NO3–) se transformă în nitriţi, constituind sursa de nitriţi în procesul de maturare tehnologică a cărnii şi a produselor din carne: Reacţia dintre nitriţi, mioglobină şi hemoglobină, pe baza căreia rezultă complexul chimic ce imprimă culoare caracteristică este o reacţie chimică destul de lentă şi, de aceea, […]

Determinarea azotiților din carne în prezența ascorbaților (cu sulfanilamidă)

Determinarea azotiților în prezența ascorbaților prin metoda cu sulfanilamidă și N-(1-NAFTIL) dihidroclorură de etilendiamină Această metodă se folosește pentru determinarea nitriților din amestecuri uscate de sărare sau saramuri de injectare, care conțin și ascorbați (erisorbați). Erisorbații sunt substanțe puternic reducătoare. În mediu apos, ei descompun nutriții, prin reducere, în timp relativ scurt. Metoda Griess (pe care […]